ΟΣΣ Θεσσαλονίκη 2-3/03/2013

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου παρευρέθει στις ΟΣΣ στην Θεσσαλονίκη στις 2-3/03/2013.