ΟΣΣ Αθήνα 26-27/01/2013

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου παρευρέθει στην ΟΣΣ στην Αθήνα στις 26-27/01/2013.