ΟΣΣ Πάτρα 15-16/12/2012

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου παρευρέθει στις ΟΣΣ στην Πάτρα στις 15-16/12/2012.