ΟΣΣ Πάτρα 8-9/12/2012

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου παρευρέθει στις ΟΣΣ στην Πάτρα στις 8-9/12/2012.