Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών Φοιτητών 02/12/2012

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου παρευρέθει στην ορκωμοσία μεταπτυχιακών φοιτητών στις 02/12/2012.