ΟΣΣ Θεσσαλονίκη 03/11/2012

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου παρευρέθει στην ΟΣΣ στη Θεσσαλονίκη στις 03/11/2012.