Νεολαία σε κίνηση 9/10/2012

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου παρευρέθει στη Νεολαία σε κίνηση στις 09/10/2012 στην Πάτρα.