Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών Φοιτητών 10/12/2011

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου παρευρέθει στην ορκωμοσία μεταπτυχιακών φοιτητών στις 10/12/2011.