Ορκωμοσία Προπτυχιακών Φοιτητών 6/11/2011

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου παρευρέθει στην ορκωμοσία προπτυχιακών φοιτητών στις 6/11/2011.