Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών 21/07/2012

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου παρευρέθει στην ορκωμοσία μεταπτυχιακών φοιτητών στις 21/07/2012.