ΟΣΣ Κρήτη 20-21/04/2013

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου παρευρέθει στις ΟΣΣ στην Κρήτη στις 20-21/04/2013.