Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών Φοιτητών 13/07/2013

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου παρευρέθη στην Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών Φοιτητών στις 13/07/2013