Ψηφιακός Χώρος

Η καινοτομικότητα των υπηρεσιών του έργου έγκειται στην εγκαθίδρυση ενός ενοποιημένου ψηφιακού χώρου προώθησης της απασχόλησης και της καινοτομίας, ο οποίος:
  • Θα παρέχει ενοποιημένη και εξατομικευμένη πρόσβαση των δικαιούχων (φοιτητών, υπηρεσιών ΕΑΠ, συνεργαζόμενων φορέων κλπ) στις πληροφορίες και υπηρεσίες τις σχετικές με την απασχόληση και τη σταδιοδρομία
  • Θα υποστηρίζει σύγχρονες υπηρεσίες εκπαίδευσης,ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης στους φοιτητές του ΕΑΠ
  • Θα λειτουργεί ως αποθετήριο πληροφοριών και γνώσεων σχετικών με την απασχόληση και την σταδιοδρομία
  • Θα συνεργάζεται με όλα τα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα του ΕΑΠ
  • Θα προσαρμόζεται στις τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις