Στόχοι

Κυρίαρχος στόχος της  Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου είναι:

  • να προσφέρει στους φοιτητές και απόφοιτους του ΕΑΠ τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στο περιβάλλον της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας
  • να τους βοηθήσει να γνωρίσουν νέες δυνατότητες μελλοντικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας
  • να παρέχει συνεχώς υπηρεσίες πρόσβασης σε πληροφόρηση σχετική με την απασχόληση και την επαγγελματική σταδιοδρομία