ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα υπολογιστών για φοιτήτριες πανεπιστημίων

Ο Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων (ΣΕΕ), σε συνεργασία με το International Computer Traininig Center (I.C.T.C.), οργανώνει για τις φοιτήτριες των Πανεπιστημίων, που είναι Δόκιμα Μέλη του ΣΕΕ, ΔΩΡΕΑΝ κατάρτιση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, που οδηγεί στη λήψη σχετικού πιστοποιητικού, αναγνωρισμένου από το Ελληνικό Δημόσιο, το ΑΣΕΠ και τον ΕΟΠΠΕΠ εφ’ όρου ζωής, καθώς και σε 151 χώρες σε όλον τον κόσμο.

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στη Microsoft Ελλάς

Η Microsoft Ελλάς, η οποία για μια ακόμη χρονιά διακρίθηκε ανάμεσα στις εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, δίνει τη δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας μέσω του προγράμματος πρακτικής άσκησης, διάρκειας 4 μηνών.

Event & Social Media Executive από την ΕΕΔΕ

Η ΕΔΕΕ επιθυμεί να προσλάβει ένα νέο επαγγελματία για να ασχοληθεί με την υποστήριξη των events της Ένωσης και τις διαδικτυακής της επικοινωνίας. Γυναίκα ή άνδρα, με όρεξη για δουλειά και συγκροτημένη προσωπικότητα. Να μιλάει και να γράφει σωστά ελληνικά.

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας σε μουσείο, Λιθουανία

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας σε μουσείο, Λιθουανία

Δυνατότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας (European Voluntary Service, E.V.S.) στην Λιθουανία

50 θέσεις ερευνητών στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικούς διαγωνισμούς, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (κυρίως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης — OLAF) θα προσλάβει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως « διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ TΡΙΩΝ (3) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ TΡΙΩΝ (3) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ERASMUS +»

Διδακτορικές Υποτροφίες ΕΣΠΑ από το ΙΚΥ

ο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει Πρόγραμμα υποτροφιών συνολικά διακοσίων έντεκα (211) θέσεων, σε τρεις (3) επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως τριάντα έξι (36) διαδοχικούς μήνες.

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ακαδημαϊκού έτους 2016 - 2017 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ακαδημαϊκού έτους 2016 - 2017 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Έρχονται δύο νέα προγράμματα απασχόλησης για 36.000 ανέργους

Μέχρι το τέλος του 2016 υλοποιούνται και θα υλοποιηθούν από το Υπουργείο Εργασίας συνολικά 15 προγράμματα για 120 χιλιάδες θέσεις εργασίας, προϋπολογισμού, 535 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, το υπουργείο σχεδιάζει χωρικές παρεμβάσεις σε περιοχές που πλήττονται ιδιαιτέρως από την ανεργία. Έτσι, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα σε 17 Δήμους της χώρας, θύλακες ανεργίας, στους οποίους περιλαμβάνονται 4 δήμοι της περιφέρειας της Θεσσαλονίκης.

Διημερίδα «Τα Μαθηματικά και οι Φυσικές Επιστήμες στη ζωή»

Στο πλαίσιο του Ευρωπαικού προγράμματος « Τα Μαθηματικά και οι Φυσικές Επιστήμες στη ζωή» (Mascil) διοργανώνεται διημερίδα με τίτλο: «Διερευνητική μάθηση και χώρος εργασίας στη διδασκαλία των μαθηματικών και φυσικών επιστημών: Εμπειρίες από την εφαρμογή του ευρωπαικού προγράμματος Mascil στην Ελλάδα».