25 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αθηναίων

Η ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ» πρόκειται να προχωρήσει στη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου κατά το άρθρο 6 του Ν. 2527/1997 (Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών) με συνολικά είκοσι πέντε εκπαιδευτές (25) για την κάλυψη των αναγκών και τη στελέχωση των δομών συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 30/06/2015, στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου 3.1.α/13 «Ανάπτυξη δεξιοτήτων υπαλλήλων των Δήμων για θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων ένταξης στην τοπική κοινωνία, καθώς και υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση των ενταξιακών στρατηγικών τους» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Δράση 3.1/13 «Διαπολιτισμική επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων που συναλλάσσονται με πολίτες τρίτων χωρών ή χειρίζονται θέματα που σχετίζονται με αυτούς»).

Θερινό Σχολείο με τίτλο "Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων", 20-25 Ιουλίου 2015, Πάτρα

Θερινό Σχολείο με τίτλο "Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων", 20-25 Ιουλίου 2015, Πάτρα

Συμβάσεις έργου για 125 άτομα στο ΤΕΕ

Εξωτερικούς συνεργάτες θα απασχολήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» και καλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τους όρους να υποβάλουν υποψηφιότητα, προκειμένου να συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου με το ΤΕΕ.

Παράταση υποβολής εργασιών για το συνέδριο «Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ»

H Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του Πανελλήνιου Συνεδρίου «Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.» (διεξαγωγή: Αθήνα, 7 & 8 Νοεμβρίου 2015, στο Ίδρυμα Ευγενίδου), ενημερώνουν κάθε ενδιαφερόμενο ότι - μετά από πληθώρα αιτημάτων - ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΩΣ ΤΗΝ 1Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015.

Θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

European Conference on Ambient Intelligence (AmI 2015)

European Conference on Ambient Intelligence (AmI 2015)
11-13 November 2015 - Athens, Greece

Μία (1) υποτροφία για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του ΙΠ&Τ σε συνεργασία με το Rice University

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (https://www.iit.demokritos.gr/), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση υποτροφίας με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας του ΙΠ&Τ με το
Rice University, ΗΠΑ (http://compsci.rice.edu/)

Ενημερωτική Ημερίδα- Μοναδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ ΕΑΠ

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Μ.Κ.Ε.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει σε ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Καινοτομική Επιχειρηματικότητα - Τοπικά Πλεονεκτήματα»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 4ου ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 2015 (ΗΑΙSS-15)

Η Ελληνική Εταιρία Τεχνητής Νοημοσύνης (ΕΕΤΝ) προσκαλεί τα μέλη της που ενδιαφέρονται για τη
διοργάνωση του 4ου Θερινού Σχολείου Τεχνητής Νοημοσύνης το 2015 να υποβάλουν προτάσεις.

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Tο Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και η ομάδα AegeanRobotics του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διοργανώνουν Θερινό Σχολείο Ρομποτικής που θα διεξαχθεί Κεφαλονιά 29/6 - 3/7 και Σάμο 6/7 - 10/7.