Μία (1) Θέση Μεταδιδάκτορα Ερευνητή και Δύο (2) Θέσεις Υποψήφιων Διδακτόρων στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου

Το τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου (http://di.ionio.gr) προκηρύσσει μια (1) θέση Μεταδιδάκτορα ερευνητή και δύο (2) θέσεις υποψήφιων Διδακτόρων.

Υποτροφία για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες των προγραμμάτων/έργων «Έργο υποστήριξης διεθνών συνεργασιών ΙΠ&Τ με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα» (E-1660), «Μηχανική Μάθηση» (Ε-1513) & «Τεχνολογία γνώσεων και λογισμικού» (Ε-941)

2 PhD positions in Semantic Web, Linked data, Web Science and Data Science

The Department of Informatics and Telecommunications, National and Kapodistrian University of Athens is searching for

2 full-time PhD students

in Semantic Web, Linked data, Web Science and Data Science

Πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει διάφορες δυνατότητες πρακτικής άσκησης στους κόλπους της Γενικής Γραμματείας του, προκειμένου να προσφέρει ευκαιρίες για επαγγελματική κατάρτιση και για γνωριμία με το ίδιο και έργο του.

 

2 PhD positions in Semantic Web, Linked data, Web Science and Data Science

The Department of Informatics and Telecommunications, National and Kapodistrian University of Athens is searching for

2 full-time PhD students
in Semantic Web, Linked data, Web Science and Data Science

 

Ημερίδα ΜΚΕ ΕΑΠ "Καινοτομική Επιχειρηματικότητα, Startups & Χρηματοδοτικά Εργαλεία"

Πρόσκληση σε Ημερίδα-Καινοτομική Επιχειρηματικότητα, Startups & Χρηματοδοτικά Εργαλεία

 

Πρόγραμμα Σπουδών Διαχείριση Αποβλήτων: Διαλέξεις

Πρόγραμμα Σπουδών Διαχείριση Αποβλήτων- Διαλέξεις 1 Δεκεμβρίου

 

Διεθνές Συνέδριο για την Αξιολόγηση και Πρόβλεψη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Πάτρα

Το τελικό Διεθνές Συνέδριο του έργου CRITON(530945-LLP-1-2012-1-GR-KA3-KA3MP) πρόκειται να διοργανωθεί την Πέμπτη στις 13 Νοεμβρίου 2014 (εγγραφές στις 09:00 πμ) από το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

Ενημερωτική Ημερίδα Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης ΕΑΠ

"Γνωρίζοντας το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης"

Ε.Α.Π. & Wroclaw U. E. - εξ Αποστάσεως Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Εξ' Αποστάσεως Κοινό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων