Υποτροφίες Ιδρύματος Fulbright Προκήρυξη Προγραμμάτων Υποτροφιών για Έλληνες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Με χαρά σας ανακοινώνουμε το νέο κύκλο υποτροφιών του Ιδρύματος Fulbright για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών
για την υλοποίηση του έργου με τίτλο
«Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Επιστημονικών Ειδικοτήτων, Διοικητικών
Διαδικασιών και Πληροφόρησης»

Θέση για Φυσικό ή Μηχανικό στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) επιθυμεί να απασχολήσει με σύμβαση έργου Φυσικό ή Μηχανικό με εξειδίκευση σε θέματα ραδιενέργειας περιβάλλοντος και ειδικότερα σε μετρήσεις α και γ-φασματοσκοπίας.

Two PhD positions at Politecnico di Torino

Two funded Ph.D. positions are available at Politecnico di Torino for the period 2015-2017.

Νέο πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ για 100 ανέργους στην Ξάνθη

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Προώθηση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας. Κοινωνική ΟΙΚΟΝομία - Εργασιακή Σταθερότητα» καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους των Δήμων Ξάνθης, Αβδήρων, Μύκης και Τοπείρου, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα προώθησης στην απασχόληση «Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ.».

Πρόσληψη 6 ατόμων στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την πρόσληψη Εργαστηριακών Συνεργατών Α.Τ.Ε.Ι./Θ. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης για το Ακαδημαïκό έτος 2014-2015.

Αγγελία κατάθεσης υποψηφιοτήτων για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στον τομέα της χημικής ανάλυσης του καπνού του ηλεκτρονικού τσιγάρου

Αγγελία κατάθεσης υποψηφιοτήτων για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στον τομέα της χημικής ανάλυσης του καπνού του ηλεκτρονικού τσιγάρου

Συμμετοχή των φοιτητών του Ε.Α.Π. στην έρευνα σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την επίδραση της στη διαδικασία μάθησης των ενηλίκων (Impact of Distance Education on Adult Learning - IDEAL)

Συμμετοχή των φοιτητών του Ε.Α.Π. στην έρευνα σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την επίδραση της στη διαδικασία μάθησης των ενηλίκων (Impact of Distance Education on Adult Learning - IDEAL)

ETL Developer (Oracle Data-warehouse technologies) (ref: ETLD/06/14) at European Dynamics

ETL Developer (Oracle Data-warehouse technologies)

(ref: ETLD/06/14), London, UK

Internship Opportunities at the Institute for Cultural Diplomacy (Berlin, Germany; From August 3rd)

The ICD offers internship opportunities to individuals who would like to gain practical experience working for a non-governmental organization in the field of Cultural Diplomacy.