Newsletter της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΕΑΠ

Τεύχος: 2 / Νοέμβριος 2012

Τα νεα της Δαστα

Δημοσίευση: 19/11/2012
Επιμέλεια: Αχιλλέας Καμέας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΑΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Πράξης ΔΑΣΤΑ
 
 
 
 
 
 
 
Μετά από μια αρχική περίοδο, κατά την οποία οργανώσαμε τη λειτουργία της Δομής και τέθηκαν οι βάσεις συνεργασίας με το Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ) και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ), στη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) είμαστε πλέον έτοιμοι να ανοιχθούμε σε δραστηριότητες, οι οποίες θα αφορούν τόσο στο σύνολο της κοινότητας του ΕΑΠ όσο και στο περιβάλλον όπου δραστηριοποιούνται τα μέλη της. Διαρκής στόχος μας είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους φοιτητές και αποφοίτους του ΕΑΠ και αξιόπιστων προτάσεων προς το Ίδρυμα αναφορικά με την απασχόληση και τη σταδιοδρομία.
 
Ήδη θα έχετε λάβει, με το πακέτο φοιτητή του ακαδημαϊκού έτους 2012-13, μια σελίδα, η οποία σας ενημερώνει για τις δραστηριότητες και το αντικείμενο των τριών πράξεων (ΔΑΣΤΑ, ΓΔ, ΜΚΕ). Συναντήσαμε πρόσωπο με πρόσωπο κάποιους από εσάς κατά τις ορκωμοσίες των πτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΑΠ του 2011 και 2012. Σας ενημερώσαμε προφορικά για τη λειτουργία και τις δράσεις της ΔΑΣΤΑ και καταγράψαμε τις απόψεις και τις ανάγκες σας. Σύντομα θα γίνουν ορατά τα πρώτα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη σύνθεση των προτάσεών σας. Η δράση αυτή θα επαναλαμβάνεται σε κάθε ορκωμοσία, ώστε να είμαστε σε θέση, μετά από ανάλυση της μεταβολής των αναγκών σας, να προσαρμόζουμε κατάλληλα τις υπηρεσίες μας. Αναζητήστε λοιπόν το περίπτερο της ΔΑΣΤΑ κατά την επερχόμενη ορκωμοσία του Δεκεμβρίου. Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε και να σας ακούσουμε!
 
Η ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ διαθέτει μια σημαντική καινοτομία σε σχέση με τα υπόλοιπα ιδρύματα: περιλαμβάνει το Παρατηρητήριο Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΠΑΣ). Το ΠΑΣ διεξήγαγε έρευνα με τη βοήθεια ερωτηματολογίου, το οποίο αποστείλαμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με στόχο να μελετήσουμε τα κίνητρα εισαγωγής των φοιτητών στο ΕΑΠ καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν την τάση εγκατάλειψης των σπουδών τους. Μετά την ανάλυση των στοιχείων, συντάξαμε επιστημονική εργασία με τίτλο «Παρακινητικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων». Η εργασία αυτή παρουσιάστηκε στο 25ο Διεθνές Συνέδριο της EADTU με τίτλο « The role of open and flexible education in European higher education systems for 2020: new models, new markets, new media», το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο (27 & 28 Σεπτεμβρίου 2012). Ήταν η πρώτη διεθνής προβολή της ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ. Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι η εργασία κίνησε το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων και ήδη δεχόμαστε προτάσεις για συνεργασία!
 
Μια από τις βασικές μας δράσεις είναι η δικτύωση με τις ΔΑΣΤΑ άλλων ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και φορέων. Η δικτύωση μεταξύ των ΔΑΣΤΑ αποσκοπεί στη συνεργασία με στόχο την ανταλλαγή δεδομένων και υπηρεσιών καθώς και στον από κοινού προγραμματισμό και υλοποίηση δράσεων. Για το σκοπό αυτό, συντάξαμε ήδη Πρωτόκολλο Συνεργασίας, στο οποίο αποτυπώνονται τόσο τα πεδία συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων ιδρυμάτων και δομών όσο και τα μέσα και οι τρόποι επίτευξης των στόχων της συνεργασίας αυτής. Ήδη έχουμε υπογράψει Πρωτόκολλα Συνεργασίας με 7 ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνείο Κρήτης κ.α.), 6 ΑΤΕΙ (Πατρών, Μεσολογγίου, Καλαμάτας κ.α.) και 5 φορείς (ΕΟΠΠΕΠ, ΑΔΕΠ, Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ΟΑΕΔ – Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων Πάτρας, ΙΝΕ-ΓΣΕΕ). Στόχος μας είναι να δικτυωθούμε με ΔΑΣΤΑ Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, καθώς και με εξωτερικούς φορείς, οι οποίοι θα ενισχύσουν τη διασύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας.
 
Παράλληλα, προχωράμε στην ίδρυση του Δικτύου ΔΑΣΤΑ Δυτικής Ελλάδος, το οποίο θα αποτελείται από τα Ιδρύματα που εδρεύουν στην περιφέρεια Δ. Ελλάδος (ΕΑΠ, Παν. Πατρών, ΑΤΕΙ Πατρών, ΑΤΕΙ Μεσολογγίου).
 
Στο Δίκτυο θα συμμετέχουν και οι τρεις πράξεις. Η ίδρυση του Δικτύου έχει δύο βασικούς στόχους. Βασικός στόχος είναι η διεξαγωγή κοινών μελετών εκτός των ορίων των  Ιδρυμάτων, στις οποίες θα περιλαμβάνονται μελέτες για θέματα απορρόφησης των αποφοίτων, τομεακές μελέτες και μελέτες που θα χαρτογραφούν την ευρύτερη περιοχή, αναφορικά με τις δυνατότητες παραγωγής και απορρόφησης γνώσης. Επιπλέον, το δίκτυο αποσκοπεί στη διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων μεταξύ των ΔΑΣΤΑ και των υποκείμενων Δομών, και στη διεύρυνση του στοχευόμενου κοινού και της θεματολογίας, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομίες κλίμακας. Όπως βλέπετε, ήδη η ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ, εκμεταλλευόμενη την πανελλήνια εμβέλεια του Ιδρύματός μας, λαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες προώθησης των ζητημάτων που σχετίζονται με την απασχόληση και σταδιοδρομία!
 Στο ίδιο πνεύμα συμμετείχαμε στην οργάνωση και υποβολή πρότασης για την «Ενίσχυση Δομών για την Υποστήριξη της Μελλοντικής Σταδιοδρομίας των Φοιτούντων στα Ελληνικά ΑΕΙ» της πράξης «Δίκτυο Συνεργασίας ΑΕΙ για την ενίσχυση των Δομών Υποστήριξης Φοιτητών προς τη μελλοντική τους σταδιοδρομία», της οποίας η αξιολόγηση αναμένεται. Στόχος της πρότασης αυτής είναι η οριζόντια δικτύωση των ΔΑΣΤΑ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ώστε να ενδυναμωθούν οι τοπικές ΔΑΣΤΑ, καταστώντας αποτελεσματικότερη τη σύνδεση των φοιτητών και αποφοίτων με την αγορά εργασίας. Η ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ ανέλαβε μια σημαντική δράση που αναφέρεται στην καταγραφή των μετα-δεδομένων που χαρτογραφούν το τοπίο της απασχόλησης στην Ελλάδα!
 
Κατά την προηγούμενη χρονική περίοδο, η ΔΑΣΤΑ συμμετείχε σε διάφορες εκδηλώσεις με απώτερο σκοπό τη βέλτιστη ενημέρωσή μας για θέματα που αφορούν τους φοιτητές και την αγορά εργασίας.
 
Παρευρεθήκαμε στη 2η Συνάντηση Εργασίας του Δικτύου ΔΑΣΤΑ των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων όλης της χώρας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Βόλο με πρωτοβουλία  του Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας. Στόχος της συνάντησης αυτής είναι η ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων και η διαμόρφωση κοινών στρατηγικών και στόχων για την υλοποίηση των σχετικών Πράξεων. Πραγματοποιήθηκαν θεματικά εργαστήρια για την κάθε πράξη, όπου συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν, τόσο στην αποτελεσματικότητα της υλοποίησης των σχετικών Πράξεων όσο και στον εντοπισμό πεδίων συνεργασίας και επίτευξης προστιθέμενης αξίας μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών και κεντρικά συντονισμένων ενεργειών.
 
Επίσης, παρευρεθήκαμε στην ενημερωτική ημερίδα της ΔΑΣΤΑ ΑΤΕΙ Πατρών και των ΓΔ-ΜΚΕ-ΓΡΑ.Π.ΑΣ. με θέμα: «Νέες υπηρεσίες  ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πατρών και υποκείμενων δομών», καθώς και στην εκδήλωση «Νεολαία σε κίνηση» με σκοπό την προώθηση των προγραμμάτων σχετικά με την εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση που απευθύνονται σε νέους.
 
Ταυτόχρονα, επιχειρώντας να σας πλησιάσουμε ακόμη περισσότερο, θα οργανώσουμε, σε συνεργασία με το ΓΔ και τη ΜΚΕ, εκστρατεία ενημέρωσης στις διάφορες πόλεις όπου διεξάγονται ΟΣΣ. Στο τέλος του πρωινού τμήματος και πριν την έναρξη του απογευματινού αναζητήστε μας! Τέλος, οι τρεις πράξεις (ΔΑΣΤΑ, ΓΔ, ΜΚΕ) προγραμματίζουμε τη διεξαγωγή κοινής ενημερωτικής Ημερίδας – αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες των πράξεων!
 
Ευελπιστούμε να εξυπηρετούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον σκοπό για τον οποίο λειτουργεί η ΔΑΣΤΑ  και ελπίζουμε στην συνεχή δική σας συνδρομή σε ένα έργο που ξεκινήσαμε για εσάς και θέλουμε να το ολοκληρώσουμε μαζί με εσάς!
«Φορτίον μη συγκαθαιρείν, αλλά συνανατιθέναι τοις βαστάζουσι»
(«Μη βοηθάς να αφήσουν κάτω το φορτίο, αλλά βοήθα τους να το κουβαλήσουν» Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ. Αρχαίος Έλληνας Φιλόσοφος)
 

 

Αχιλλέας Καμέας,
Επίκουρος Καθηγητής ΕΑΠ,
Επιστημονικός Υπεύθυνος Πράξης ΔΑΣΤΑ
 
 
 
 
 
 

 

 

Επικοινωνία

Ιστοσελίδα: http://dasta.eap.gr
Διεύθυνση επικοινωνίας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλέφωνο: 2610.367.991
Διεύθυνση: Παρ. Αριστοτέλους 18, 26335 Πάτρα
 
 

Αφήστε ένα σχόλιο

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες.

Όλες οι Δημοσιεύσεις »

Editorial                              
newspaper Editorial

Επιμέλεια: Συντακτική Επιτροπή Newsletter
Τα νέα των πράξεων          
τα νέα της ΔΑΣΤΑΤα νέα της ΔΑΣΤΑ

Επιμέλεια: Αχιλλέας Καμέας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΑΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Πράξης ΔΑΣΤΑ


Τα νέα του ΓΔΤα νέα του ΓΔ

Επιμέλεια: Αθανάσιος Μιχιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΑΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Πράξης ΓΔ ΕΑΠ


Τα νέα της ΜΚΕΤα νέα της ΜΚΕ

Επιμέλεια: Μιχάλης Ξένος Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΑΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Πράξης ΜΚΕ ΕΑΠ
Εξελίξεις-Επικαιρότητα      
 Agenda for new skills and jobs (European Union 2011)Agenda for new skills and jobs (European Union 2011)            Επιμέλεια: Ι. Σωτηροπούλου - Επιστημονική υποστήριξη ΔΑΣΤΑ


 Αναμένεται Προκήρυξη για τη Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων στους Τομείς Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών                                     Επιμέλεια: Αθανάσιος Σακελλαρίου - Σύμβουλος επιχειρηματικότητας ΜΚΕ ΕΑΠ


 Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία: H Νέα Μορφή Εταιρικής Επιχείρησης με Ελάχιστο Κεφάλαιο 1 ΕυρώΙδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία: H Νέα Μορφή Εταιρικής Επιχείρησης με Ελάχιστο Κεφάλαιο 1 Ευρώ                                               Επιμέλεια: Αθανάσιος Σακελλαρίου - Σύμβουλος επιχειρηματικότητας ΜΚΕ ΕΑΠ


Μελλοντικές τάσεις στην αγορά εργασίας και «επίκαιρες» δεξιότητες                                                                                  Επιμέλεια: Μ. Κουπαρούσου - Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Γραφείου Διασύνδεσης ΕΑΠ


Σύσταση Ταμείου Εγγύησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις                                                                                  Επιμέλεια: Αθανάσιος Σακελλαρίου - Σύμβουλος επιχειρηματικότητας ΜΚΕ ΕΑΠ                 Έρευνες-Μελέτες            
Παρωθητικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων                           Επιμέλεια: Κ. Παπαχριστόπουλος & Ι. Σωτηροπούλου - Επιστημονική υποστήριξη ΔΑΣΤΑ


Προοπτική απασχόλησης στην Ελλάδα Δ’ τρίμηνο 2012                                                               Επιμέλεια: Α. Κανελλοπούλου - Διαχείριση οικονομικού και φυσικού αντικειμένου ΔΑΣΤΑ
Πρόσωπα                          
Ευαγγελία Μανούσου

Επιμέλεια: Ι. Σωτηροπούλου - Επιστημονική υποστήριξη ΔΑΣΤΑ


 Μπορεί η Επιχειρηματικότητα να Διδαχθεί;                                       Επιμέλεια: Αθανάσιος Σακελλαρίου - Σύμβουλος επιχειρηματικότητας ΜΚΕ
Σας Ενδιαφέρει...              
The European Employment Forum

Επιμέλεια: Συντακτική Επιτροπή Newsletter


 Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας (ΠΕΕ)                                               Επιμέλεια: Συντακτική Επιτροπή Newsletter


Χρήσιμες Ιστοσελίδες

Επιμέλεια: Συντακτική Επιτροπή Newsletter
Το βήμα Των Φοιτητών & Αποφοίτων
Το δικαίωμα της δεύτερης ευκαιρίας                                      Επιμέλεια: Χ.Β.