Newsletter της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΕΑΠ

Τεύχος: 2 / Νοέμβριος 2012

Μελλοντικές τάσεις στην αγορά εργασίας και «επίκαιρες» δεξιότητες

Δημοσίευση: 19/11/2012
Επιμέλεια: Μ. Κουπαρούσου - Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Γραφείου Διασύνδεσης ΕΑΠ

 

 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) μελετά τις μεταβολές στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας (ΕU27, Νορβηγία και Ελβετία) και σκιαγραφεί τις προσεχείς τάσεις σε αυτήν, κάνοντας εκτιμήσεις για τις δεξιότητες που θα απαιτηθούν, ώστε να ανταποκριθούν οι εργαζόμενοι στις νέες ανάγκες που διαμορφώνονται. Τα συμπεράσματα αυτά μπορούν να ληφθούν υπόψη και να βοηθήσουν στον σχεδιασμό ή επανασχεδιασμό αφενός της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των εργαζομένων και αφετέρου του ατομικού σχεδίου δράσης των ανέργων. Η χρησιμότητα αυτών των δεδομένων καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική, με δεδομένη την οικονομική ύφεση που διανύουμε από το 2008 και τα φαινόμενα της καλπάζουσας ανεργίας και της γενικότερης αβεβαιότητας στην Ελλάδα αλλά και τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου. Το πλήρες κείμενο του CEDEFOP μπορείτε να το δείτε στην παρακάτω διεύθυνση: http://www.cedefop.europa.eu/EN/FILES/9059el.pdf.

Mέχρι τώρα η ύφεση στην οικονομία επιτάχυνε τη μετατόπιση της προσφοράς εργασίας από τον πρωτογενή τομέα και τον δευτερογενή τομέα (βασικές μεταποιητικές δραστηριότητες) προς τις υπηρεσίες. Η απασχόληση στους δύο πρώτους τομείς εμφανίζει μείωση κάτι που αναμένεται  να συνεχιστεί και να οδηγήσει στην απώλεια 4 εκατομμυρίων θέσεων μέχρι το 2020.

Ο τομέας  της παροχής υπηρεσιών εκτιμάται πως θα παρουσιάσει τη μεγαλύτερη αύξηση θέσεων εργασίας έως το 2020, κυρίως για ό, τι αφορά στον ιδιωτικό τομέα, καθώς η παροχή υπηρεσιών από το δημόσιο τομέα και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα περιορίζεται λόγω των μέτρων λιτότητας που εφαρμόζονται. Στον εν λόγω τομέα εντάσσονται π.χ ο τραπεζικός και ο  χρηματοοικονομικός κλάδος, οι μεταφορές, καθώς και οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης (ξενοδοχεία, εστιατόρια, κλπ.).

Επιπλέον, ενώ προβλέπεται αύξηση των θέσεων εργασίας για στελέχη επιχειρήσεων, επαγγελματίες και τεχνικούς βοηθούς, εκτιμάται ότι θα μειωθούν οι θέσεις εργασίας για υπαλλήλους γραφείου και χειρώνακτες. Τέλος με δεδομένη τη γήρανση του πληθυσμού, προβλέπεται ότι θα αυξηθούν οι προσφερόμενες θέσεις στον κλάδο των υπηρεσιών υγείας.

Από τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις του CEDEFOP προκύπτει ότι σε επίπεδο δεξιοτήτων θα αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό εργατικού δυναμικού που θα διαθέτει υψηλό και μεσαίο επίπεδο  εξειδίκευσης. Υπό αυτό το πρίσμα, από την πλευρά μας θεωρούμε ότι τα προσεχή έτη καθοριστικό ρόλο για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία θα διαδραματίσουν οι τεχνολογικές, διοικητικές και –λόγω της κινητικότητας των εργαζομένων-οι διαπολιτισμικές δεξιότητες. Επιπλέον, με δεδομένο ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποδίδεται πολιτικά ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, αναδεικνύονται οι λεγόμενες “πράσινες” δεξιότητες, οι οποίες δεν αφορούν μόνο στα “πράσινα” επαγγέλματα, αλλά στη γενικότερη στάση των εργαζομένων σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης.

Επιπρόσθετα, ή αύξηση του ενεργού πληθυσμού που προκύπτει από την παράταση του επαγγελματικού βίου αναμένεται να οδηγήσει στην ανάγκη συνεχούς αναβάθμισης των δεξιοτήτων των ατόμων  μέσω της κατάρτισης, επανακατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Παράλληλα, ενδέχεται να αυξηθεί το χρονικό διάστημα που διαθέτουν οι νέοι στις σπουδές τους, λόγω της σταδιακής αύξησης όσων πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές, ώστε να αποκτήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην αγορά εργασίας. Επομένως, υπάρχει η τάση να αυξηθεί συνολικά το χρονικό διάστημα το οποίο τα άτομα διαθέτουν για την εκπαίδευση και  τη δια βίου μάθηση.

Με στόχο την υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων του, το ΓΔ του ΕΑΠ πραγματοποιεί ατομικές και ομαδικές συνεδρίες για την αναβάθμιση των προσόντων τους και την ομαλότερη  προσαρμογή στις νέες μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Μ. Κουπαρούσου,
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Γραφείου Διασύνδεσης ΕΑΠ

 

 

Λέξεις-Κλειδιά: ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, επίπεδο εξειδίκευσης, νέες δεξιότητες, τάσεις στην αγορά εργασίας

Αφήστε ένα σχόλιο

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες.

Όλες οι Δημοσιεύσεις »

Editorial                              
newspaper Editorial

Επιμέλεια: Συντακτική Επιτροπή Newsletter
Τα νέα των πράξεων          
τα νέα της ΔΑΣΤΑΤα νέα της ΔΑΣΤΑ

Επιμέλεια: Αχιλλέας Καμέας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΑΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Πράξης ΔΑΣΤΑ


Τα νέα του ΓΔΤα νέα του ΓΔ

Επιμέλεια: Αθανάσιος Μιχιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΑΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Πράξης ΓΔ ΕΑΠ


Τα νέα της ΜΚΕΤα νέα της ΜΚΕ

Επιμέλεια: Μιχάλης Ξένος Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΑΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Πράξης ΜΚΕ ΕΑΠ
Εξελίξεις-Επικαιρότητα      
 Agenda for new skills and jobs (European Union 2011)Agenda for new skills and jobs (European Union 2011)            Επιμέλεια: Ι. Σωτηροπούλου - Επιστημονική υποστήριξη ΔΑΣΤΑ


 Αναμένεται Προκήρυξη για τη Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων στους Τομείς Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών                                     Επιμέλεια: Αθανάσιος Σακελλαρίου - Σύμβουλος επιχειρηματικότητας ΜΚΕ ΕΑΠ


 Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία: H Νέα Μορφή Εταιρικής Επιχείρησης με Ελάχιστο Κεφάλαιο 1 ΕυρώΙδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία: H Νέα Μορφή Εταιρικής Επιχείρησης με Ελάχιστο Κεφάλαιο 1 Ευρώ                                               Επιμέλεια: Αθανάσιος Σακελλαρίου - Σύμβουλος επιχειρηματικότητας ΜΚΕ ΕΑΠ


Μελλοντικές τάσεις στην αγορά εργασίας και «επίκαιρες» δεξιότητες                                                                                  Επιμέλεια: Μ. Κουπαρούσου - Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Γραφείου Διασύνδεσης ΕΑΠ


Σύσταση Ταμείου Εγγύησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις                                                                                  Επιμέλεια: Αθανάσιος Σακελλαρίου - Σύμβουλος επιχειρηματικότητας ΜΚΕ ΕΑΠ                 Έρευνες-Μελέτες            
Παρωθητικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων                           Επιμέλεια: Κ. Παπαχριστόπουλος & Ι. Σωτηροπούλου - Επιστημονική υποστήριξη ΔΑΣΤΑ


Προοπτική απασχόλησης στην Ελλάδα Δ’ τρίμηνο 2012                                                               Επιμέλεια: Α. Κανελλοπούλου - Διαχείριση οικονομικού και φυσικού αντικειμένου ΔΑΣΤΑ
Πρόσωπα                          
Ευαγγελία Μανούσου

Επιμέλεια: Ι. Σωτηροπούλου - Επιστημονική υποστήριξη ΔΑΣΤΑ


 Μπορεί η Επιχειρηματικότητα να Διδαχθεί;                                       Επιμέλεια: Αθανάσιος Σακελλαρίου - Σύμβουλος επιχειρηματικότητας ΜΚΕ
Σας Ενδιαφέρει...              
The European Employment Forum

Επιμέλεια: Συντακτική Επιτροπή Newsletter


 Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας (ΠΕΕ)                                               Επιμέλεια: Συντακτική Επιτροπή Newsletter


Χρήσιμες Ιστοσελίδες

Επιμέλεια: Συντακτική Επιτροπή Newsletter
Το βήμα Των Φοιτητών & Αποφοίτων
Το δικαίωμα της δεύτερης ευκαιρίας                                      Επιμέλεια: Χ.Β.