Newsletter της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΕΑΠ

Τεύχος: 2 / Νοέμβριος 2012

Προοπτική απασχόλησης στην Ελλάδα Δ’ τρίμηνο 2012

Δημοσίευση: 19/11/2012
Επιμέλεια: Α. Κανελλοπούλου - Διαχείριση οικονομικού και φυσικού αντικειμένου ΔΑΣΤΑ

 

 

 

 

Η Manpower είναι μια εταιρεία ανθρωπίνου δυναμικού, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο για 60 και πλέον χρόνια. Στις κύριες δραστηριότητές της εντάσσεται και η διεξαγωγή ερευνών και μελετών σε θέματα εργασιακής απασχόλησης. Η έρευνα για τις προοπτικές απασχόλησης διεξάγεται κάθε τρίμηνο και καταγράφει τις προθέσεις των εργοδοτών να αυξήσουν ή να μειώσουν τον αριθμό των ατόμων που απασχολούν στην επιχείρησή τους, κατά το προσεχές κάθε φορά τρίμηνο. Η έρευνα διεξάγεται εδώ και 50 χρόνια για 42 χώρες, και ο σχεδιασμός της είναι τέτοιος ώστε να αντιπροσωπεύει κάθε φορά την εθνική οικονομία της εκάστοτε χώρας. Η ερώτηση που καλούνται να απαντήσουν οι συμμετέχοντες στην έρευνα, αφορά στη μεταβολή του συνολικού αριθμού ατόμων που απασχολούνται στην περιοχή ευθύνης τους για το επόμενο τρίμηνο, σε σχέση με το τρέχον.  Με την κατάλληλη επεξεργασία των δεδομένων εξάγεται ο δείκτης «Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης», ο οποίος προκύπτει ως η διαφορά του ποσοστού των εργοδοτών που αναμένουν αύξηση της απασχόλησης μείον το ποσοστό των εργοδοτών που αναμένουν μείωση της απασχόλησης.

Η τελευταία έρευνα που διεξήχθη για την Ελλάδα αφορά στο Δ’ Τρίμηνο του 2012. Το γενικότερο κλίμα που επικρατεί στην αγορά εργασία είναι δυσοίωνο και οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης διαμορφώνονται στο -16%. Το ποσοστό αυτό κινείται στο επίπεδο του μέσου όρου του δείκτη, οι τιμές του οποίου παραμένουν αρνητικές για 11 συναπτά τρίμηνα.

Εκτός από το γενικό δείκτη των Συνολικών προοπτικών Απασχόλησης για την Ελλάδα, η έρευνα αυτή αναλύεται τόσο ως προς τη γεωγραφική περιοχή όσο και ως προς τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας.

Η ανάλυση ως προς τη γεωγραφική περιοχή πραγματοποιείται διακρίνοντας δύο περιοχές, τη Βόρεια Ελλάδα και την Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής. Παρά το γεγονός ότι, στην Ευρύτερη περιφέρεια της Αττικής οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης είναι σε καλύτερο επίπεδο σε σχέση με την περιοχή της Βορείου Ελλάδος, ο δείκτης είναι αρνητικός και για τις δυο γεωγραφικές περιοχές και σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Αυτό διακρίνεται και από το σύγκριση τόσο με το προηγούμενο τρίμηνο όσο και με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, όπου τα στοιχεία δείχνουν τη φθίνουσα πορεία των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης.

Αντίστοιχα, στην ανάλυση ως προς τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, διαφαίνονται αρνητικές προοπτικές απασχόλησης στο σύνολο των τομέων. Τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη έχουν οι τομείς του Τουρισμού (-29%) και των Κατασκευών (-21%). Αξίζει να σημειωθεί μια μικρή βελτίωση των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης, συγκριτικά τόσο με το προηγούμενο τρίμηνο όσο και με το αντίστοιχο τρίμηνο του παρελθόντος έτους, στους τομείς των Χρηματοοικονομικών, των Ασφαλειών, της Ακίνητης Περιουσίας και της Παροχής υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις.

Αναλύοντας τις προοπτικές απασχόλησης στον κόσμο, διαπιστώνεται ότι σε παρόμοια θέση με την Ελλάδα, βρίσκονται αμιγώς Ευρωπαϊκές χώρες, και συγκεκριμένα η Ιταλία, η Φιλανδία, η Ιρλανδία, η Σλοβακία, η Ολλανδία, Δημοκρατία της Τσεχίας και η Πολωνία. Οι χώρες με τις ισχυρότερες προσδοκίες προσλήψεων είναι η Ταϊβάν, η Ινδία και ο Παναμάς ενώ θετικές διαφαίνονται και οι προοπτικές απασχόλησης στην Αμερική.  
 
Σε αυτόν τον σύνδεσμο παρατίθεται αναλυτικά η έρευνα της Manpower, για τις προοπτικές απασχόλησης στην Ελλάδα και τον κόσμο για το Δ’ Τρίμηνο 2012.
 
Χρήσιμος σύνδεσμος: Όλες οι έρευνες της Manpower από το 2004

Α. Κανελλοπούλου
Διαχείριση οικονομικού και φυσικού αντικειμένου ΔΑΣΤΑ

 

 

Λέξεις-Κλειδιά: γεωγραφική περιοχή, προοπτικές απασχόλησης, τομέας οικονομικής δραστηριότητας

Αφήστε ένα σχόλιο

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες.

Όλες οι Δημοσιεύσεις »

Editorial                              
newspaper Editorial

Επιμέλεια: Συντακτική Επιτροπή Newsletter
Τα νέα των πράξεων          
τα νέα της ΔΑΣΤΑΤα νέα της ΔΑΣΤΑ

Επιμέλεια: Αχιλλέας Καμέας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΑΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Πράξης ΔΑΣΤΑ


Τα νέα του ΓΔΤα νέα του ΓΔ

Επιμέλεια: Αθανάσιος Μιχιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΑΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Πράξης ΓΔ ΕΑΠ


Τα νέα της ΜΚΕΤα νέα της ΜΚΕ

Επιμέλεια: Μιχάλης Ξένος Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΑΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Πράξης ΜΚΕ ΕΑΠ
Εξελίξεις-Επικαιρότητα      
 Agenda for new skills and jobs (European Union 2011)Agenda for new skills and jobs (European Union 2011)            Επιμέλεια: Ι. Σωτηροπούλου - Επιστημονική υποστήριξη ΔΑΣΤΑ


 Αναμένεται Προκήρυξη για τη Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων στους Τομείς Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών                                     Επιμέλεια: Αθανάσιος Σακελλαρίου - Σύμβουλος επιχειρηματικότητας ΜΚΕ ΕΑΠ


 Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία: H Νέα Μορφή Εταιρικής Επιχείρησης με Ελάχιστο Κεφάλαιο 1 ΕυρώΙδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία: H Νέα Μορφή Εταιρικής Επιχείρησης με Ελάχιστο Κεφάλαιο 1 Ευρώ                                               Επιμέλεια: Αθανάσιος Σακελλαρίου - Σύμβουλος επιχειρηματικότητας ΜΚΕ ΕΑΠ


Μελλοντικές τάσεις στην αγορά εργασίας και «επίκαιρες» δεξιότητες                                                                                  Επιμέλεια: Μ. Κουπαρούσου - Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Γραφείου Διασύνδεσης ΕΑΠ


Σύσταση Ταμείου Εγγύησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις                                                                                  Επιμέλεια: Αθανάσιος Σακελλαρίου - Σύμβουλος επιχειρηματικότητας ΜΚΕ ΕΑΠ                 Έρευνες-Μελέτες            
Παρωθητικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων                           Επιμέλεια: Κ. Παπαχριστόπουλος & Ι. Σωτηροπούλου - Επιστημονική υποστήριξη ΔΑΣΤΑ


Προοπτική απασχόλησης στην Ελλάδα Δ’ τρίμηνο 2012                                                               Επιμέλεια: Α. Κανελλοπούλου - Διαχείριση οικονομικού και φυσικού αντικειμένου ΔΑΣΤΑ
Πρόσωπα                          
Ευαγγελία Μανούσου

Επιμέλεια: Ι. Σωτηροπούλου - Επιστημονική υποστήριξη ΔΑΣΤΑ


 Μπορεί η Επιχειρηματικότητα να Διδαχθεί;                                       Επιμέλεια: Αθανάσιος Σακελλαρίου - Σύμβουλος επιχειρηματικότητας ΜΚΕ
Σας Ενδιαφέρει...              
The European Employment Forum

Επιμέλεια: Συντακτική Επιτροπή Newsletter


 Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας (ΠΕΕ)                                               Επιμέλεια: Συντακτική Επιτροπή Newsletter


Χρήσιμες Ιστοσελίδες

Επιμέλεια: Συντακτική Επιτροπή Newsletter
Το βήμα Των Φοιτητών & Αποφοίτων
Το δικαίωμα της δεύτερης ευκαιρίας                                      Επιμέλεια: Χ.Β.