Newsletter της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΕΑΠ

Τεύχος: 3 / Φεβρουάριος 2013

Το Πανόραμα Δεξιοτήτων της ΕΕ

Δημοσίευση: 8/2/2013
Επιμέλεια: Κ. Παπαχριστόπουλος & Ι. Σωτηροπούλου - Επιστημονική υποστήριξη ΔΑΣΤΑ

 

 

 

 

Το Πανόραμα Δεξιοτήτων της ΕΕ είναι ένας δικτυακός τόπος, στον οποίο παρουσιάζονται ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες ανάγκες σε δεξιότητες, την προσφορά δεξιοτήτων και τις αντιστοιχίες δεξιοτήτων. Αντλώντας στοιχεία από δεδομένα και προβλέψεις που συγκεντρώνονται τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, επισημαίνει τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα επαγγέλματα καθώς και τα κυριότερα επαγγέλματα που εμφανίζουν υψηλό αριθμό κενών θέσεων εργασίας. Ο εν λόγω δικτυακός τόπος περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες ανά τομέα, ανά επάγγελμα και ανά χώρα. Τα στοιχεία αυτά επικαιροποιούνται σε τακτική βάση με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία.

Η καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης εργατικού δυναμικού αποτελεί μία από τις βασικές στρατηγικές που περιγράφονται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή τον Απρίλιο του 2012 για τη δέσμη μέτρων για την απασχόληση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με την καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες, επιτρέποντας στις αρμόδιες αρχές και τους ενδιαφερόμενους συντελεστές να προσαρμόσουν τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και στους νέους να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας.

Το Πανόραμα περιλαμβάνει επίσης:

Αναλυτικές επισημάνσεις που εστιάζονται σε τάσεις ως προς επαγγέλματα καθώς επίσης και αναφορικά με συγκεκριμένους τομείς ή με εγκάρσιες δεξιότητες. Εκεί αναλύονται οι τάσεις στα πλέον αναπτυσσόμενα επαγγέλματα, καθώς και στα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση. Παρουσιάζουν επίσης προβλέψεις σε τομεακό επίπεδο και συγκεκριμένες ανάγκες σε δεξιότητες καθώς και αναντιστοιχίες.

Κατάλογο υφιστάμενων πηγών πληροφόρησης σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να έχουν ευχερή πρόσβαση σε πληροφόρηση που πριν ήταν διάσπαρτη. Το Πανόραμα Δεξιοτήτων της ΕΕ υποστηρίζεται από το δίκτυο των εθνικών παρατηρητηρίων για τις ανάγκες σε δεξιότητες και τις αναντιστοιχίες, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound). Tο Πανόραμα συμπληρώνει τα λοιπά μέσα της ΕΕ, όπως το ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης κενών θέσεων εργασίας, οι έρευνες εργοδοτών και τα ευρωπαϊκά τομεακά συμβούλια δεξιοτήτων. 

Κ. Παπαχριστόπουλος & Ι. Σωτηροπούλου
Επιστημονική υποστήριξη ΔΑΣΤΑ

 

 

Λέξεις - Κλειδιά: αναπτυσσόμενα επαγγέλματα, αντιστοίχηση δεξιοτήτων, δεξιότητες, πανόραμα

Αφήστε ένα σχόλιο

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες.

Όλες οι Δημοσιεύσεις »

Editorial                          
Editorial

Επιμέλεια: Συντακτική Επιτροπή Newsletter
Τα νέα των πράξεων         
Τα νέα της ΔΑΣΤΑΤα νέα της ΔΑΣΤΑ

Επιμέλεια: Αχιλλέας Καμέας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΑΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Πράξης ΔΑΣΤΑ


Διοργάνωση εργαστηρίων ομαδικής συμβουλευτικής

Επιμέλεια: Αθανάσιος Μιχιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΑΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Πράξης ΓΔ ΕΑΠ


 Απολογισμός Ημερίδας 12/12/2012 με Θέμα: «Σκέψου Καινοτομικά-Πράξε Επιχειρηματικά: Προκλήσεις και Ευκαιρίες»

Επιμέλεια: Μιχάλης Ξένος Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜΚΕ Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΘΕΤ
Εξελίξεις-Επικαιρότητα      
Το Πανόραμα Δεξιοτήτων της ΕΕ

Επιμέλεια: Κ. Παπαχριστόπουλος & Ι. Σωτηροπούλου - Επιστημονική υποστήριξη ΔΑΣΤΑ


  Απαξίωση των δεξιοτήτων και Δια Βίου Εκπαίδευση

Επιμέλεια: Κ. Παπαχριστόπουλος & Ι. Σωτηροπούλου - Επιστημονική υποστήριξη ΔΑΣΤΑ


 Περί ελληνικής ανεργίας: ερμηνείες και σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις

Επιμέλεια: Γιάννης Μουζακίτης - Επιστημονικός Συνεργάτης ΓΔ ΕΑΠ


 Προκήρυξη της Δράσης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας»

Επιμέλεια: Αθανάσιος Σακελλαρίου Σύμβουλος επιχειρηματικότητας ΜΚΕ ΕΑΠ


 Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών (ΕΣΠΑ 2007-2013)                                                                Επιμέλεια: Αθανάσιος Σακελλαρίου Σύμβουλος επιχειρηματικότητας ΜΚΕ ΕΑΠ
Έρευνες-Μελέτες              
Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας για το β’ εξάμηνο 2012

Επιμέλεια: Κ. Παπαχριστόπουλος & Ι. Σωτηροπούλου - Επιστημονική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ


  Leading Women in Business

Επιμέλεια: Ι. Σωτηροπούλου - Επιστημονική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ
Πρόσωπα                           
Κωνσταντίνος Βίγλας

Επιμέλεια: Ι. Σωτηροπούλου - Επιστημονική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ
Σας Ενδιαφέρει...              
Διαγωνισμός Επιχειρηματικών Ιδεών από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

Επιμέλεια: Αθανάσιος Σακελλαρίου Σύμβουλος επιχειρηματικότητας ΜΚΕ ΕΑΠ


 Χρήσιμες Ιστοσελίδες

Επιμέλεια: Α. Κανελλοπούλου & Ι. Σωτηροπούλου ΔΑΣΤΑ
Το βήμα Των Φοιτητών & Αποφοίτων
Συνεντεύξεις αποφοίτων 2012

Επιμέλεια: Συντακτική Επιτροπή Newsletter