Newsletter της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΕΑΠ

Τεύχος: 3 / Φεβρουάριος 2013

Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας για το β’ εξάμηνο 2012

Δημοσίευση: 8/2/2013
Επιμέλεια: Κ. Παπαχριστόπουλος & Ι. Σωτηροπούλου - Επιστημονική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ

 

 

 

 

Η έρευνα που διενεργείται από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας του ALBA Graduate Business School, διεξάγεται κάθε 6 μήνες και έχει ως στόχο την καταγραφή των τάσεων που επικρατούν στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής στελεχών αλλά και την καταγραφή των προσδοκιών για τους επόμενους έξι μήνες, στην Ελλάδα.

Ο Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας για το β' εξάμηνο του 2012 παραμένει χαμηλός και για το επόμενο εξάμηνο. Ο Δείκτης συνεχίζει για 7ο εξάμηνο να είναι κάτω από την τιμή του 100 (75,3), γεγονός που μεταφράζεται σε μείωση και στασιμότητα των δραστηριοτήτων προσέλκυσης και επιλογής νέων στελεχών.

Η έρευνα έχει ως στόχο την καταγραφή των τάσεων που επικρατούν στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής στελεχών αλλά και την καταγραφή των προσδοκιών για τους επόμενους έξι μήνες, στην Ελλάδα. Ο 2ος κύκλος (β' εξάμηνο) του 2012 διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα Ιούνιος-Αύγουστος 2012 και τα αποτελέσματα συνοψίζονται ως εξής:

- Το 49.3% των επιχειρήσεων του δείγματος ενδέχεται να προβεί σε μείωση του εργατικού δυναμικού μέχρι το τέλος του χρόνου (41% το προηγούμενο εξάμηνο). Μόνο το 9,2% των εταιρειών θα πραγματοποιήσει προσλήψεις. Το 41,5% δε θα προβεί σε καμία ενέργεια.

- Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει δραματικά περισσότερο τον κλάδο των ΜΜΕ, τις Μεταφορές, το Εμπόριο και τον κλάδο της Εκπαίδευσης.

- Το 49.7% των εταιρειών θεωρεί πιθανό ή πολύ πιθανό να μειώσει την εκπαίδευση των εργαζομένων τους, ενώ στο 46,9% των εταιρειών θα επηρεαστεί αρνητικά και η εκπαίδευση των διευθυντικών στελεχών. Επίσης, το 38.5% θα προβεί σε μειώσεις μισθών (το 16,8% το σκέφτεται επίσης).

- Το 25% των εταιριών από αυτές που έκαναν μειώσεις μισθών έκαναν περικοπές άνω του 20%, το 43,8% μείωσε μισθούς 10-20% και το 31.3% των εταιριών έκοψε τις μισθολογικές δαπάνες έως 10%.

- Το 55% των εταιρειών ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν ευέλικτες μορφές εργασίας στην εταιρεία τους πριν από το 2012 (νέα νομοθεσία). Το 19% των εταιρειών είχε ξεκινήσει πριν ακόμα το 2009.

- Σε αντίθεση με το γενικότερο οικονομικό κλίμα, μία στις δύο επιχειρήσεις εξακολουθεί να εμφανίζεται αισιόδοξη (48,3%), παρουσιάζοντας όμως μείωση σταδιακά τα τελευταία 3 χρόνια.

- Άνοδο γύρω στο 20% στις ενέργειες προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού αναμένεται μόνο στον κλάδο της Βιομηχανίας και των Φαρμακευτικών. Στους κλάδους της Εκπαίδευσης, των ΜΜΕ/Εκδόσεις, των Μεταφορών/, στις Τράπεζες και στις εταιρείες Τηλεπικοινωνιών /Πληροφορικής οι προσδοκίες αύξησης ενεργειών προσέλκυσης νέου προσωπικού είναι μηδενικές ενώ εξίσου πολύ χαμηλό ποσοστό ενεργειών προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού παρουσιάζει και ο κλάδος των Κατασκευαστικών και το Εμπόριο.

- Και σε αυτό το εξάμηνο συνεχίζεται η προτίμηση των επιχειρήσεων προς τα νεαρά στελέχη/ αποφοίτους (29,4%).

- Όσες εταιρείες προχωρήσουν σε προσλήψεις θα στραφούν κυρίως στους τομείς των Πωλήσεων, της Εξυπηρέτησης Πελατών, των Οικονομικών/ Λογιστικής και της Παραγωγής.

- Τα website αναζήτησης εργασίας παραμένουν για τις εταιρείες η πιο δημοφιλής μέθοδος προσέλκυσης και αναζήτησης προσωπικού. Ακολουθούν, οι εταιρικές βάσεις βιογραφικών, η ενδο-εταιρική αναζήτηση για εσωτερική κάλυψη θέσεων, τα εταιρικά web sites και η μέθοδος αναζήτησης που σχετίζεται με το κοινωνικό περιβάλλον των εργαζομένων (από στόμα σε στόμα). Η πιο επιτυχημένη μέθοδος σε σχέση με το πλήθος των εταιριών που την χρησιμοποίησαν είναι οι head hunters ενώ τα ψυχομετρικά τεστ και τα τεστ δεξιοτήτων παρουσιάζονται ως πιο επιτυχημένα εργαλεία επιλογής προσωπικού συγκριτικά με τις συνεντεύξεις.
Το 49,7% των εταιρειών χρησιμοποιεί τις συνεντεύξεις ως το βασικό εργαλείο επιλογής προσωπικού, ενώ το 34,3% χρησιμοποιεί και άλλα εργαλεία όπως ψυχομετρικά τεστ και τεστ δεξιοτήτων (Η/Υ, ξένων γλωσσών κλπ).

- Περίπου το 30% των εταιρειών απάντησε ότι στις αγγελίες που αφορούν θέσεις γραμματείας, λογιστηρίου, τεχνικούς Η/Υ, και υπάλληλους γραφείου ζητούν πιστοποιημένη γνώση Η/Υ. Η πλειοψηφία των εταιρειών κρίνει σημαντική την ύπαρξη πιστοποίησης γνώσης Η/Υ, αγγλικών ή άλλων επαγγελματικών δεξιοτήτων για την τελική επιλογή νέου προσωπικού.

- Το 58,6% των εταιρειών θεωρεί βασική προϋπόθεση για την επιλογή νέου προσωπικού την ύπαρξη Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
 
Σχετικά με τον Δείκτη Τάσεων Αγοράς Εργασίας (RCI)

Το  RCI  πραγματοποιήθηκε από το  ALBA  Graduate Business School  για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2006. Έχει ως στόχο την καταγραφή των τάσεων που επικρατούν στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής στελεχών, κατά τη διάρκεια των επόμενων 6 μηνών.

Η έρευνα διενεργείται από το 1999 στην Αγγλία από το  Cranfield School of Management  και την εφημερίδα  Daily Telegraph. Tο 2005  πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά και στην Ισπανία από το Πανεπιστήμιο  ESADE ενώ το 2008 η έρευνα διεξήχθη και στην Πορτογαλία. Από το 2011 η έρευνα διενεργείται στην Ουκρανία. Σκοπός της έρευνας είναι να παρουσιάσει τις προσδοκώμενες τάσεις στην πρόσληψη προσωπικού αναλύοντας συγχρόνως την υφιστάμενη κατάσταση των εταιριών.

Πρόσφατα ο Δείκτης RCI συμπεριλήφθηκε στους δείκτες του EU Skills Panorama στα στατιστικά αποτελέσματα της Ελλάδας.
 
Εδώ μπορείτε να βρείτε την τελευταία έρευνα
2012 Β’ εξάμηνο
 
Χρήσιμος Σύνδεσμος:
Εδώ μπορείτε να διαβάσετε όλες τις δημοσιευμένες έρευνες σχετικά με τον Δείκτη Τάσεων Αγοράς Εργασίας  ανά εξάμηνο από το 2007.

Κ. Παπαχριστόπουλος & Ι. Σωτηροπούλου
Επιστημονική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ

 

 

Συνημμένα: RCI-2012-B-alba.pdf

Λέξεις - Κλειδιά: δείκτης τάσεων αγοράς εργασίας, διαδικασίες προσέλκυσης, εκπαίδευση, επιλογή προσωπικού, εργατικό δυναμικό, ευέλικτες μορφές εργασίας, κλάδοι εμπορίου, ΜΜΕ

 

Αφήστε ένα σχόλιο

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες.

Όλες οι Δημοσιεύσεις »

Editorial                          
Editorial

Επιμέλεια: Συντακτική Επιτροπή Newsletter
Τα νέα των πράξεων         
Τα νέα της ΔΑΣΤΑΤα νέα της ΔΑΣΤΑ

Επιμέλεια: Αχιλλέας Καμέας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΑΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Πράξης ΔΑΣΤΑ


Διοργάνωση εργαστηρίων ομαδικής συμβουλευτικής

Επιμέλεια: Αθανάσιος Μιχιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΑΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Πράξης ΓΔ ΕΑΠ


 Απολογισμός Ημερίδας 12/12/2012 με Θέμα: «Σκέψου Καινοτομικά-Πράξε Επιχειρηματικά: Προκλήσεις και Ευκαιρίες»

Επιμέλεια: Μιχάλης Ξένος Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜΚΕ Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΘΕΤ
Εξελίξεις-Επικαιρότητα      
Το Πανόραμα Δεξιοτήτων της ΕΕ

Επιμέλεια: Κ. Παπαχριστόπουλος & Ι. Σωτηροπούλου - Επιστημονική υποστήριξη ΔΑΣΤΑ


  Απαξίωση των δεξιοτήτων και Δια Βίου Εκπαίδευση

Επιμέλεια: Κ. Παπαχριστόπουλος & Ι. Σωτηροπούλου - Επιστημονική υποστήριξη ΔΑΣΤΑ


 Περί ελληνικής ανεργίας: ερμηνείες και σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις

Επιμέλεια: Γιάννης Μουζακίτης - Επιστημονικός Συνεργάτης ΓΔ ΕΑΠ


 Προκήρυξη της Δράσης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας»

Επιμέλεια: Αθανάσιος Σακελλαρίου Σύμβουλος επιχειρηματικότητας ΜΚΕ ΕΑΠ


 Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών (ΕΣΠΑ 2007-2013)                                                                Επιμέλεια: Αθανάσιος Σακελλαρίου Σύμβουλος επιχειρηματικότητας ΜΚΕ ΕΑΠ
Έρευνες-Μελέτες              
Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας για το β’ εξάμηνο 2012

Επιμέλεια: Κ. Παπαχριστόπουλος & Ι. Σωτηροπούλου - Επιστημονική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ


  Leading Women in Business

Επιμέλεια: Ι. Σωτηροπούλου - Επιστημονική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ
Πρόσωπα                           
Κωνσταντίνος Βίγλας

Επιμέλεια: Ι. Σωτηροπούλου - Επιστημονική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ
Σας Ενδιαφέρει...              
Διαγωνισμός Επιχειρηματικών Ιδεών από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

Επιμέλεια: Αθανάσιος Σακελλαρίου Σύμβουλος επιχειρηματικότητας ΜΚΕ ΕΑΠ


 Χρήσιμες Ιστοσελίδες

Επιμέλεια: Α. Κανελλοπούλου & Ι. Σωτηροπούλου ΔΑΣΤΑ
Το βήμα Των Φοιτητών & Αποφοίτων
Συνεντεύξεις αποφοίτων 2012

Επιμέλεια: Συντακτική Επιτροπή Newsletter