Newsletter της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΕΑΠ

Περί επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας

Δημοσίευση: 28/06/2013
Επιμέλεια: Γιάννης Μουζακίτης - Επιστημονικός Συνεργάτης του Γραφείου Διασύνδεσης του ΕΑΠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Περί επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας”

Την 1η Απριλίου του 2013, τρεις μήνες δηλαδή μετά την παρουσίαση του ‘Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση των Νέων’ (για το οποίο είχαμε γράψει σε προηγούμενο άρθρο), το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ανακοίνωσε ένα σχετικό πρόγραμμα με τίτλο ‘Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών’. Πρόκειται για μια δράση με προϋπολογισμό 130 εκ. Ευρώ, η οποία συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φιλοδοξεί να βοηθήσει 35.000 ανέργους από 18 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων 15.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και 20.000 απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, ο σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι ‘η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των ανέργων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτηση τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας’. Οι παρεμβάσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν: πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης (σε πιστοποιημένους φορείς) διάρκειας 80 ωρών, πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (σε ιδιωτικές επιχειρήσεις) διάρκειας 500 ωρών και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελούμενων από τον φορέα κατάρτισης. Σημειώνεται πως η προκήρυξη προδιαγράφει τα εξής θεωρητικά πεδία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (τα οποία κατά συνέπεια ορίζουν και τον κλάδο δραστηριότητας των επιχειρήσεων όπου θα υλοποιηθεί η πρακτική άσκηση): αγροτικά, οικονομία – διοίκηση, παιδαγωγικά, περιβάλλον, ενέργεια, μεταποίηση – εμπόριο, πολιτισμός – αθλητισμός – επικοινωνίες, τεχνικά – μεταφορές, υγεία – πρόνοια – κοινωνική φροντίδα.

Τα κριτήρια επιλογής για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ είναι το έτος κτήσης πτυχίου (πριμοδοτούνται εκείνοι που το απέκτησαν πρόσφατα), το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα, ο βαθμός πτυχίου, η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου και πιστοποιητικού ξένης γλώσσας, ενώ για τους υπόλοιπους μοριοδοτείται η ηλικία (πριμοδοτούνται οι νεότεροι), το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα και η διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας. Εκείνοι που θα επιλεγούν, δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο ανέρχεται σε  400 € για τη θεωρητική, και 2.300 ή 2.000 € (ανάλογα με το εάν είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή όχι) για την πρακτική κατάρτιση[1]

Τα παραπάνω περιγράφουν εν συντομία τους βασικούς άξονες του συγκεκριμένου προγράμματος, το οποίο είχε καταληκτική ημερομηνία στις 20 Μαΐου και δέχθηκε συνολικά 126.520 αιτήσεις (κατά προσέγγιση, θα ενισχυθεί ένας στους τρεις άνεργους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και ένας στους τέσσερις άνεργους που δε διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). Η έκδοση των αποτελεσμάτων έγινε μόλις 24 ώρες από τη λήξη της προθεσμίας και όπως αναφέρει και το δελτίο τύπου του υπουργείου ‘υλοποιήθηκε μέσω πληροφοριακού συστήματος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας’.

Παρόλα αυτά, η πραγματικότητα (…και δη η ελληνική) βρίσκει συχνά τον τρόπο να υπερβεί όρους, διαδικασίες και κώδικες δεοντολογίας που προδιαγράφονται με λεπτομέρειες σε επίσημα κυβερνητικά έγγραφα, δημιουργώντας μικρότερες ή μεγαλύτερες ‘δυσλειτουργίες’. Στη περίπτωση μας, τα προβλήματα εμφανίστηκαν ήδη από τη φάση της υποβολής των δικαιολογητικών, καθώς ‘μεγάλη μερίδα των φορέων κατάρτισης επιδόθηκε στη συστηματική παραπληροφόρηση των ανέργων. υποστηρίζοντας ότι μόνο μέσω αυτών μπορούν να αιτηθούν τη σχετική συμμετοχή τους, ενώ παρουσιάστηκαν ως δήθεν «μεσολαβητές» για την επιτυχή έκβαση της υποψηφιότητάς τους’. Τα παραπάνω αναφέρονται σε ανακοίνωση της ΓΣΕΕ, η οποία κάνει λόγο για ‘γενικευμένες πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού που αναπτύχθηκαν από παρόχους κατάρτισης στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης με συνέπεια τη «στρέβλωση» των όρων υλοποίησής της και «θύματα» χιλιάδες άνεργους νέους’ , αλλά και σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, η οποία κάνει λόγο για ‘φαινόμενα επιθετικής προσέλκυσης ανέργων, εκ μέρους εν δυνάμει παρόχων κατάρτισης’.

Επιπλέον, ενώ στο κείμενο της προκήρυξης αναφέρεται πως ‘μέσω της ιστοσελίδας των παροχών κατάρτισης, θα πρέπει να αναφέρονται πληροφορίες όπως: τα προσφερόμενα προγράμματα κατάρτισης, το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανά θεματικό αντικείμενο, και η επιστολή πρόθεσης συνεργασίας για κάθε συνεργαζόμενη επιχείρηση όπου θα υλοποιηθεί η πρακτική άσκηση’, ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις (σε σύνολο περίπου 500 φορέων κατάρτισης που καταγράφονται στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος), όπου έχουν αναρτηθεί οι σχετικές πληροφορίες. Με άλλα λόγια, οι ωφελούμενοι του προγράμματος έχουν ήδη ξεκινήσει και ‘εγγράφονται’ (καταθέτοντας αίτηση και δικαιολογητικά συμμετοχής) σε φορείς κατάρτισης, χωρίς να έχουν απαραίτητα γνώση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος που θα ακολουθήσουν (πόσο μάλλον των επιχειρήσεων, όπου θα υλοποιηθεί η πρακτική άσκηση).

Στο Γραφείο Διασύνδεσης του ΕΑΠ παρακολουθούμε από κοντά τη συγκεκριμένη δράση, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε έρθει αρκετές φορές σε επικοινωνία με το ενημερωτικό κέντρο του Υπουργείου, αλλά και με φορείς κατάρτισης, οπότε και θα σας κρατούμε ενήμερους μέσα από σχετικά άρθρα και ανακοινώσεις που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας. Για την ώρα, ευχόμαστε η ποιότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων να είναι υψηλή, και ελπίζουμε ότι η τοποθέτηση των ωφελούμενων σε θέσεις εργασίας μετά το τέλος[2] της πρακτικής άσκησης δε θα είναι ‘δυνητική’, όπως αναφέρεται στο σκοπό της συγκεκριμένης δράσης, αλλά πραγματική και βιώσιμη.  

 

Επιμέλεια: Γιάννης Μουζακίτης

Επιστημονικός Συνεργάτης του

Γραφείου Διασύνδεσης του ΕΑΠ 

 


[1] Με δεδομένο ότι η πρακτική άσκηση έχει διάρκεια 500 ώρες, προκύπτει ότι η αμοιβή είναι για έναν απόφοιτο ΑΕΙ/ΤΕΙ είναι 4.6 €/ώρα, ενώ για έναν απόφοιτο υποχρεωτικής / δευτεροβάθμιας / μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι 4 €/ώρα.

[2] Αξίζει να σημειωθεί ότι στην προκήρυξη επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που θα προβούν στη πρόσληψη των καταρτιζόμενων μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης θα επιχορηγηθούν μέσω σχετικού προγράμματος που θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Αφήστε ένα σχόλιο

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες.

Όλες οι Δημοσιεύσεις »

Editorial                                  
Editorial

Επιμέλεια: Συντακτική Επιτροπή Newsletter
Τα νέα των πράξεων          
Τα νέα της ΔΑΣΤΑ

Επιμέλεια: Αχιλλέας Καμέας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΑΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Πράξης ΔΑΣΤΑ


Χαιρετισμός ΕΥ ΓΔΤα νέα του ΓΔ

 

Επιμέλεια: Αθανάσιος Μιχιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΑΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Πράξης ΓΔ ΕΑΠ


            

Τα νέα της ΜΚΕ

 

 

Επιμέλεια: Μιχάλης Ξένος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΑΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Πράξης ΜΚΕ ΕΑΠ

 

Εξελίξεις-Επικαιρότητα  

Σχετικά με τα περιβάλλοντα Συν-εργασίας...

 

 Επιμέλεια: Ι. Σωτηροπούλου-Επιστημονική Υπόστηριξη ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ


 Περί επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας

Επιμέλεια: Γιάννης Μουζακίτης-Επιστημονικός Συνεργάτης του Γραφείου Διασύνδεσης του ΕΑΠ    Έρευνες-Μελέτες            
Κοινωνικά Δίκτυα και επιχειρήσεις:Αξιοποιώντας τη δύναμη των Social Media                

Επιμέλεια:  Α. Κανελλοπούλου-Διαχείριση Οικονομικού και Φυσικού Αντικειμένου ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ

 Πρόσωπα                            
Ελληνική ειχειρηματικότητα στο Dubai!

Επιμέλεια:  Α. Κανελλοπούλου-Διαχείριση Οικονομικού και Φυσικού Αντικειμένου ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ
Σας Ενδιαφέρει...               
Διαχείριση χρόνου

 Επιμέλεια: Ι. Σωτηροπούλου-Επιστημονκή Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ


H Έναρξη νέου έργου« Προηγμένες Υπηρεσίες Παρακολούθησης Ηλικιωμένων μέσω Δικτύων Αισθητήρων - ADVENT»

Επιμέλεια: Α. Κανελλοπούλου-Διαχείριση Οικονομικού και Φυσικού Αντικειμένου ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ