Newsletter της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΕΑΠ

Τεύχος: 6 / Δεκέμβριος 2013

Οι δρόμοι της ανάκαμψης: τρία σενάρια για τις δεξιότητες και την αγορά εργασίας το 2025

Δημοσίευση: 09/12/2013
Επιμέλεια: Α. Κανελλοπούλου Διαχείριση Οικονομικού και Φυσικού Αντικειμένου ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ

 

 

 

Το Cedefop, όπως και σε προηγούμενες προγνώσεις, προβλέπει σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση δεξιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα υπάρξει σταδιακή επιστροφή στην αύξηση των θέσεων εργασίας και ότι το εργατικό δυναμικό θα έχει μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας αλλά και περισσότερα προσόντα.

Οι προγνώσεις εξετάζουν τρία σενάρια: το βασικό. Το αισιόδοξο και το απαισιόδοξο. Το βασικό σενάριο προβλέπει συγκρατημένη οικονομική ανάκαμψη οδηγεί σε σταδιακή βελτίωση της εμπιστοσύνης. Το αισιόδοξο σενάριο προβλέπει ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη, σημαντική βελτίωση της εμπιστοσύνης και ευρεία επέκταση του δανεισμού γεγονότα που οδηγούν στην αύξηση των επενδύσεων και της καταναλωτικής δαπάνης. Αντιθέτως το απαισιόδοξο σενάριο ενέχει μια παρατεταμένη οικονομική κρίση, η οποία έχει ως επακόλουθο την επιδείνωση της εμπιστοσύνης.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, η απασχόληση στην ΕΕ των 27+ αναμένεται να επιστρέψει στα προ κρίσεως επίπεδα μεταξύ 2017-2018. Σύμφωνα με το θετικό σενάριο αυτό θα γίνει μεταξύ 2015 και 2016, ενώ βάσει του αρνητικού σεναρίου, η απασχόληση θα εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τα προ κρίσεως επίπεδα το 2025.

Οι ευκαιρίες απασχόλησης περιλαμβάνουν τις νέες θέσεις εργασίας («ζήτηση λόγω της επέκτασης») και τις θέσεις εργασίας που ανοίγουν όταν οι εργαζόμενοι συνταξιοδοτούνται ή εγκαταλείπουν την αγορά εργασίας («ζήτηση λόγω αντικατάστασης»).

Το βασικό σενάριο προβλέπει τη δημιουργία περίπου 114 εκατομμυρίων ευκαιριών απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων περίπου 10,5 εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας. Ο αριθμός αυτός αυξάνεται σε 116 εκατομμύρια και άνω ευκαιρίες απασχόλησης, βάσει του αισιόδοξου σεναρίου, συμπεριλαμβανόμενων περίπου 13 εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας.

Οι νέες θέσεις εργασίας στην πλειονότητα τους θα προϋποθέτουν υψηλότερες δεξιότητες, εάν όχι πάντα προσόντα υψηλού επιπέδου. Ωστόσο, αναμένεται να αυξηθεί η πολυπλοκότητα ακόμη και των θέσεων εργασίας για τις οποίες παραδοσιακά απαιτούνται χαμηλά ή καθόλου προσόντα. Στο μεσοδιάστημα μέχρι το 2025, σε όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων θα αυξάνεται ολοένα το πλήθος των θέσεων εργασίας που δεν υποκαθίστανται εύκολα από την τεχνολογία, τις οργανωτικές αλλαγές ή την ανάθεση σε υπεργολάβους.

Οι προγνώσεις επισημαίνουν την αυξανόμενη ένταση δεξιοτήτων των θέσεων εργασίας, παράλληλα όμως αποτυπώνουν και μια πιο «στενή» αγορά εργασίας, όπου οι εργοδότες μπορεί να ζητούν άτομα με υψηλότερη εξειδίκευση για τις ίδιες θέσεις εργασίας. Το εργατικό δυναμικό είναι πιο εξειδικευμένο αλλά και πιο ηλικιωμένο. Οι νέοι εισέρχονται στην αγορά εργασίας πιο κοντά στα 30. Ο αριθμός των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας θα αυξηθεί λόγω παράτασης του εργασιακού βίου, ενώ αναμένεται να επιδιώξουν είσοδο στην αγορά εργασίας και περισσότερες γυναίκες.

Τόσο από τις προγενέστερες όσο και τις πιο πρόσφατες προγνώσεις του Cedefop προκύπτει αύξηση του μέσου όρου ηλικίας και των προσόντων του εργατικού δυναμικού και ότι οι θέσεις εργασίας σε όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων γίνονται λιγότερο μηχανικές και περισσότερο απαιτητικές.

Πηγή: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9081_el.pdf

 


 Α. Κανελλοπούλου
Διαχείριση Οικονομικού και Φυσικού

Αντικειμένου ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ

Αφήστε ένα σχόλιο

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες.

Όλες οι Δημοσιεύσεις »

Editorial                           
Editorial

Επιμέλεια: Συντακτική Επιτροπή Newsletter
Τα νέα των πράξεων       
Τα νέα της ΔΑΣΤΑ

Επιμέλεια: Αχιλλέας Καμέας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΑΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Πράξης ΔΑΣΤΑ


Χαιρετισμός ΕΥ ΓΔΤα νέα του ΓΔ

 

Επιμέλεια: Αθανάσιος Μιχιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΑΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Πράξης ΓΔ ΕΑΠ


            

Τα νέα της ΜΚΕ

 

Επιμέλεια: Μιχάλης Ξένος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΑΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Πράξης ΜΚΕ ΕΑΠ

 

Εξελίξεις-Επικαιρότητα  

Οι δρόμοι της ανάκαμψης: τρία σενάρια για τις δεξιότητες και την αγορά εργασίας το 2025                  Επιμέλεια: Α. Κανελλοπούλου-Διαχείριση Οικονομικού και Φυσικού Αντικειμένου ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ

Έρευνες-Μελέτες           
Μελέτη Περιβάλλοντος Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 2011                                                       Επιμέλεια:  Α. Κανελλοπούλου-Διαχείριση Οικονομικού και Φυσικού Αντικειμένου ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ
Σας Ενδιαφέρει...           
Ένταξη του ΠΜΣ «Σπουδές στην Εκπαίδευση» στις Επιστήμες της Αγωγής                                         Επιμέλεια: Α. Κανελλοπούλου-Διαχείριση Οικονομικού και Φυσικού Αντικειμένου ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ


Ετήσια Συνέδρια Πληροφορικής

Επιμέλεια: Α. Κανελλοπούλου-Διαχείριση Οικονομικού και Φυσικού Αντικειμένου ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ


Η Ευρωπαϊκή οπτική για το πώς η Υποβοηθούμενη Αυτόνομη Διαβίωση (AAL) ενισχύει την απασχόληση

 Επιμέλεια: Α. Κανελλοπούλου-Διαχείριση Οικονομικού και Φυσικού Αντικειμένου ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ


Διαγωνισμός Γαλλοφωνίας - Ελλάδα 2014

 Επιμέλεια: Α. Κανελλοπούλου-Διαχείριση Οικονομικού και Φυσικού Αντικειμένου ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ


Διαγωνισμός διπλωματικών εργασιών για μεταπτυχιακούς φοιτητές με θέμα "Οι Ηθικές
Αξίες για Κοινωνική Ευημέρια"

 Επιμέλεια: Α. Κανελλοπούλου-Διαχείριση Οικονομικού και Φυσικού Αντικειμένου ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ

Το βήμα Των Φοιτητών & Αποφοίτων   
Συνεντευξεις Μεταπτυχιακών Αποφοίτων 2012

 Επιμέλεια: Α. Κανελλοπούλου-Διαχείριση Οικονομικού και Φυσικού Αντικειμένου ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ

Μετάβαση στα άλλα Newsletters: