Β. Δερμιτζόγλου
Π.Σ. Ελληνικός Πολιτισμός

Ι. Καλλιδώνης
Π.Σ. Πληροφορική

Μ. Φυτράκη
Π.Σ. Ελληνικός Πολιτισμός

Φ. Κλάγκου
Π.Σ. Ελληνικός Πολιτισμός