Χριστοπούλου Μαρία
Π.Σ. Εκπαίδευση Ενηλίκων

 Χαραλάμπη Ειρήνη
Π.Σ. Διοίκηση Μονάδων Υγείας

Χατζηνικολάου Αντώνης
Π.Σ. Διαχείριση Τεχνικών Έργων MSc

Ταμβάκος Ευάγγελος
Π.Σ. Σπουδές στην Εκπαίδευση